Interne Competitie & Training Senioren

De interne competitie voor senioren ligt tot nadere berichtgeving stil. De oplopende besmettingsaantallen en de daaraan gekoppelde aanvullende coronamaatregelen heeft het bestuur doen besluiten om de interne competitie momenteel stil te leggen. De training die de senioren kunnen volgen blijft wel gegeven worden; iedere vrijdagavond op het Jan Tinbergen College vanaf 19.30 uur.  (P.S. extra mededeling m.b.t. de training voor de senioren van René van den Broek… degenen die tot nu toe hebben deelgenomen zijn inmiddels opgenomen in een What’s App groep en worden via die groep geinformeerd over het wel of niet door gaan, als er senioren zijn die van plan zijn om in de toekomst ook deel te gaan nemen aan deze trainingen, dan kunnen zij zich via wedstrijdleider Frank hiervoor aanmelden, dan worden zij ook toegevoegd aan de What’s App groep).