Keizercompetitie begint weer

Met de versoepelingen die zijn aangekondigd gaat het weer mogelijk zijn om op de vrijdagavond langere partijen te schaken en dat betekent dat de Keizercompetitie, de interne competitie van de senioren, weer kan beginnen.
Dat gebeurt in principe vanaf 25 februari aanstaande; Vrijdag 18 februari gaan we nog een avond iets sneller schaken zoals in onderstaande planning gelezen kan worden:

Aanstaande vrijdag

• Tussen 19.30 uur en 20.30 uur vindt de schaaktraining voor senioren plaats onder leiding van René v.d. Broek en Henk Alberts.
• Om 20.30 uur starten we met drie rondes met 25 minuten per persoon per partij; en 10 minuten pauze tussen de rondes in.

Vanaf vrijdag 25 februari

• Tussen 19.30 uur en 20.30 uur vindt de schaaktraining voor senioren plaats onder leiding van René v.d. Broek en Henk Alberts.
• Om 20.30 uur wordt er geschaakt voor de Keizercompetitie met het reguliere speeltempo, dat wil zeggen: Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. In overleg met de tegenstander en slechts met goedkeuring van de competitieleider, kan een speler kiezen om een afwijkend speeltempo te hanteren welke bedraagt: 40 zetten in 90 minuten en daarna 15 minuten extra bedenktijd.

Voor de Keizercompetitie moet steeds tijdig aan- of afgemeld worden zodat de indeling daags voor een speelavond gemaakt kan worden; uitzonderlijk zal 25 februari op de speelavond zelf worden ingedeeld.