Op verzoek …

Vanmiddag werd ik benaderd door oud-lid Charles Kuijpers. Charles was nogal geschrokken van een gisteren in BN/De Stem vermelde opinie waaronder zijn naam stond. De opinie was één van de drie op die pagina vermelde opinies over Brabant en Brabanders. En met name de opinie waar de naam van Charles onder stond was niet bepaald positief. En daar stond bij de ondertekening behalve een naam dan ook nog de toevoeging:  ‘Aldus niet-Brabander…  ” Omdat Charles een paar jaar geleden samen met zijn echtgenote uit Roosendaal is verhuisd om dichter bij zijn kinderen te gaan wonen is de suggestie dat het stukje van Charles afkomstig zou zijn dus wellicht alleen maar groter. Maar hij is dus helemaal niet degene die de gepubliceerde uitspraken heeft gedaan. Charles heeft bijna 32 jaar in Roosendaal met veel plezier gewoond en gewerkt. Op speciaal verzoek van ons respectabel oud-lid Charles Kuijpers vermeld ik hier daarom dus nog maar eens expliciet dat de gisteren in BN/De Stem geplaatste uitspraken niet van hem afkomstig zijn. Charles heeft een en ander overigens ook doorgegeven aan de hoofdredactie van BN/De Stem.