Reglementen Competities Senioren

Interne Competitie

Enkele omschrijvingen vooraf:

 1. Competitieleider. Deze stelt het speelschema op en deelt de partijen in. Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 2. Wedstrijdleider. Deze oefent de functie van arbiter uit zoals vastgesteld in het voorwoord en artikel 12 van de FIDE Regels voor het Schaakspel (laatste editie). Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 3. Speelavond. Iedere vrijdagavond, waarbij het officiële begin van de partijen op 20.15 uur is vastgesteld, waarop geen Rapidavond is én de Black Horse niet gesloten is en welke binnen een seizoen vallen (Zie Stand punt 2).
  1. Tijdens speelavonden mag een speler een telefoon bij zich hebben als deze tijdens zijn partij uitstaat. Als de telefoon van een speler tijdens zijn partij een geluid maakt, dan verliest die speler de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
 4. Rapidavond. Iedere vrijdagavond voorafgaand aan een ronde van de KNSB-competitie, of een andere door de wedstrijdleider, vastgestelde avond, waarop een Rapidcompetitie wordt gespeeld zoals beschreven onder Rapid.
 5. Vaste Speler. Een lid van de vereniging die voorafgaand aan de eerste speelavond van het seizoen zichzelf heeft opgegeven om altijd, behoudens afmelding, aanwezig te zijn op een speelavond.
 6. Flexibele Speler. Alle leden die niet voldoen aan de omschrijving van Vaste Speler én eventuele instromers gedurende het seizoen.

Algemeen

 1. Ter verduidelijking van het reglement, volgt eerst een beknopte uitleg van het Keizersysteem:
  1. De speler bovenaan de ranglijst heeft een zekere vastgestelde ‘waarde ‘; de overige spelers hebben steeds één waardepunt minder dan de speler boven hen. Bij winst krijgt men de waarde van zijn tegenstander aan punten; bij remise de helft, en bij verlies een vaste waarde. Overige uitslagen zijn afhankelijk van de eigen waarde (zie ook Algemeen punt 3);
  2. Na elke ronde vindt een herberekening plaats: daarbij worden alle uitslagen van alle rondes opnieuw geëvalueerd aan de hand van de nieuwe stand. De herberekening blijft zich herhalen totdat de stand niet meer verandert.
 2. De volgorde van de spelers aan het begin van het seizoen is op basis van de KNSB-rating geldend op 1 september van het jaar waarin het seizoen aanvangt.
 3. De indeling, verwerking van uitslagen en de bepaling van de stand vindt plaats in het programma ‘Sevilla’ of een systeem dat hetzelfde kan. Hiervoor worden volgende waarden gebruikt:
  1. Afwezig met bericht: 0,3333 * Eigen Waarde
  2. Afwezig zonder bericht: 0
  3. Pairingsbye: 1 * Eigen Waarde
  4. Winst: 1 * Waarde Tegenstander; remise: 0,5 * Waarde Tegenstander; verlies: 5
  5. Top-waarde: 60
  6. Stapgrootte naar beneden: 1 per 1 positie (dat wil zeggen dat bij 20 deelnemers, de laagste waarde 60 – 20 zal zijn)
 4. De waarde onder punt 3a kan maximaal vijf maal per seizoen worden toegekend.
 1. Per seizoen kan maximaal tweemaal tegen dezelfde tegenstander gespeeld worden, met dien verstande dat maximaal eenmaal per seizoenshelft tegen elkaar gespeeld kan worden en tenminste vijf speelavonden tussen een gelijke paring moet zitten.
 2. De Pairingsbye wordt willekeurig gegeven en dus niet per se aan de laagste in de stand.
 3. Er wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), tenzij anders bepaald in dit competitiereglement.
 4. Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. In overleg met de tegenstander en slechts met goedkeuring van de competitieleider, kan een speler kiezen om een afwijkend speeltempo te hanteren welke bedraagt: 40 zetten in 90 minuten en daarna 15 minuten extra bedenktijd.
 5. De Competitieleider deelt op de donderdagavond voorafgaand aan de eerst volgende speelavond, de partijen in en publiceert deze vervolgens op de website https://de-pion-nieuw.demo1.fastware-hosting.com/intern en/of https://www.interndepion.nl

Aan- en afmelden

 1. Een Vaste Speler wordt geacht iedere vastgestelde speelavond aanwezig. De Competitieleider kan hem/haar derhalve altijd indelen voor een wedstrijd.
  1. Is een Vaste Speler verhinderd voor een vastgestelde speelavond, dient hij/zij zich af te melden vóór donderdagavond 18.00
  2. Wordt door een Vaste Speler later afgemeld, dan geldt dit als Afwezig zonder Bericht, behoudens overmacht.
 2. Een Flexibele Speler wordt geacht niet iedere vastgestelde speelavond aanwezig te zijn en staat standaard op Afwezig zonder bericht.
  1. Een Flexibele Speler dient zich uiterlijk vóór donderdagavond 18.00 uur aan te melden voor de eerstvolgende vrijdagavond.
  2. Slechts als de Flexibele Speler zich heeft aangemeld voor een speelavond, wordt hij/zij ingedeeld.
  3. Indien een Flexibele Speler voor de eerste maal op komt dagen, wordt zijn plek om ingedeeld te worden, bepaald door de speler in de ranglijst, waarmee het minste ratingverschil is.
 3. Aan- en/of afmelden kan op de volgende wijze:
  1. Per e-mail: frank@depion.nl
  2. Telefonisch (na 18.00 uur op werkdagen): 06 – 1028 8935
  3. Met behulp van een account op https://www.interndepion.nl
 4. Er kan voor meer dan één speelavond tegelijk worden aan- of afgemeld, alsmede voor een specifieke speelavond.

Stand

 1. De stand wordt bepaald op basis van de score. Deze score is de cumulatieve berekende score van iedere ronde, rekening houdend met een herberekening.
 2. Ieder seizoen bestaat uit twee helften:
  1. Winterhelft (startend op de eerste vrijdagavond na de Schaak-Off, zijnde geen vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie);
  2. Zomerhelft (startend op de eerste vrijdagavond nadat 10 speelavonden zijn geweest zijnde niet de eerste vrijdagavond van januari én geen vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie); de zomerhelft beslaat ook 10 speelavonden.
 3. De eindstand van de winterhelft is de beginstand voor de zomerhelft. De score van de winterhelft wordt bewaard.
 4. De eindstand van de zomerhelft bepaald welke playoffs gespeeld worden.
 5. Slechts als men tenminste 50% van de speelavonden niet afwezig zonder bericht is geweest, maakt men kans op een prijs.
 6. Per helft kan slechts een prijs gewonnen worden, behoudens een plek in de playoffs.
 7. Tijdens de winterhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Winterkampioen: De nummer 1 in de ranglijst.
  2. Zilver: De nummer 2 in de ranglijst.
  3. Brons: De nummer 3 in de ranglijst.
  4. Best-of-de-rest: De speler met de hoogste partijscore.
 8. Tijdens de zomerhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Zomerkampioen: De nummer 1 in de ranglijst
  2. Een plek in de playoffs.
   1. Deze wint iedereen die voldoet aan minimum wat gesteld is in punt 5.

Playoffs

 1. Aan het eind van de zomerhelft wordt de ranglijst opgedeeld in groepen van vier personen. Er wordt vervolgens gespeeld volgens het volgende schema:
  1. De eerste speelavond na de zomerhelft: Partij 1: 1-4; Partij 2: 2-3
  2. De derde speelavond na de zomerhelft: Winnaar partij 1 – winnaar partij 2
  3. Indien een partij van de eerste speelavond van de playoffs in remise eindigt, wordt direct daarna een beslissingspartij gespeeld met verkort speeltempo, waarbij geldt dat indien deze in remise eindigt, de speler met zwart als winnaar wordt gezien.
  4. Eventueel kunnen partijen voor playoffs op andere momenten gespeeld worden, behalve de partij tussen de winnaars bij de ‘hoogste’ groep. Deze momenten dienen overlegd te worden met de Competitieleider.
 2. De winnaar van de partij tussen de winnaars, wint een prijs. De winnaar van de ‘hoogste’ groep van vier spelers, is de clubkampioen.

Rapid

Op iedere Rapidavond wordt gespeeld volgens het volgende reglement:

 1. 9 ronden Zwitsers, waarbij per avond twee partijen worden gespeeld tegen dezelfde tegenstander. Eenmaal met wit en eenmaal met zwart.
 2. De partijen worden gespeeld met een speeltempo van 25 minuten per persoon per partij, maar mogen gespeeld worden met een speeltempo van minimum van 10 minuten per persoon per partij wanneer beide spelers dit overeenkomen.
 3. Bij aanwezigheid 15 minuten vóór aanvang van de betreffende ronde wordt men ingedeeld.
 4. De ronden die gespeeld worden op een Rapidavond vangen aan om 20.30 uur.
 5. Per partij krijgt de winnaar 1 punt, de verliezer 0 punten en bij remise krijgt ieder een ½ punt. Een speler met een bye krijgt 2 punten. Over de 9 rondes kun je maar één keer een bye krijgen.
 6. Bij afwezigheid wordt een speler op absent gezet voor die ronde en wordt hij niet ingedeeld.
 7. De speler die na 9 rondes bovenaan het eindklassement staat, mag zich Rapidkampioen van de desbetreffende helft noemen.
 8. Het eindklassement wordt als volgt bepaald:
  a. wedstrijdpunten;
  b. onderling resultaat;
  c. medium Buchholz (beste en slechtste tellen niet mee);
  d. Sonneborn-Berger.
  e. Indien de stand om de eerste plaats dan nog gelijk is, wordt er een beslissingswedstrijd of een meerkamp gespeeld.
 9. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
 10. Richtlijn III (versneld beëindigen) wordt niet toegepast.
 11. Er is gekozen voor toepassing van artikel A.4 van Aanhangsel A (Regels voor Rapidschaak).

Snelschaakkampioenschap

 1. Eenmaal per jaar, op een vrijdagavond meestal in de maand juni, wordt het snelschaakkampioenschap georganiseerd. Het is een open kampioenschap, zodat in principe iedereen mag deelnemen die tijdig (20.00 uur) in de speelzaal aanwezig is.
 2. Het kampioenschap wordt afgewerkt op een avond door afhankelijk van het aantal deelnemers een aantal ronden Zwitsers te spelen.
 3. Bedenktijd 10 minuten p.p.p.p.
 4. Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten voor de eerste plaats, worden beslissingspartijen gespeeld met 5 minuten bedenktijd, waarbij alle kandidaten met beide kleuren tegen elkaar spelen. In het theoretische geval, dat er nu nog geen beslissing is gevallen, zal de wedstrijdleider in overleg een oplossing bedenken.
  In overige gevallen van gelijk eindigen, zijn achtereenvolgens doorslaggevend onderling resultaat, medium Buchholz (beste en slechtste tellen niet mee), Sonneborn-Berger.
 5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de (assistent) wedstrijdleider een beslissing. Een eventueel beroep tegen een beslissing van de (assistent) wedstrijdleider dient binnen 8 dagen schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur. De uiteindelijke beslissing van het bestuur is definitief.

Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de FIDE in de laatste Nederlandse vertaling, indien mogelijk wordt artikel B.3 van de Regels voor Snelschaak toegepast. Indien dat niet mogelijk is, wordt artikel A.4 van de Regels voor Rapidschaak toegepast.