Uitslag puzzels 4e nieuwsbrief

De uitslagen van de puzzels uit de 4e nieuwsbief. Met dank aan onze puzzelmaker RenĂ© Van den Broek.

Puzzel 1:

Kan zwart de pion redden met 16. … d5

1.c4 e6 2.Pc3 Lb4 3.e4 c5 4.g3 Pc6
5.Lg2 Pge7 6.Pge2 0-0 7.0-0 a6
8.d4 cxd4 9.Pxd4 Pxd4 10.Dxd4 Pc6
11.Dd1 b5 12.e5 bxc4 13.Lf4 Lb7
14.Pe4 Le7 15.Dh5 Da5 16.Tad1

opgave 1

Antwoord:

d5 [ja ! want wit kan de pion weliswaar
‘en-passant’ slaan met 17. exd6 maar
dan verliest wit zijn dame op h5, zowel
de zwarte pion op d5 als de witte pion
op e5 verdwijnen namelijk van het bord
door het ‘en-passant slaan’] 17.Lg5
dxe4 18.Lxe7 Pxe7 19.Td7 Db4
20.a3 Dxb2 21.Txe7 Ld5 22.f4 c3
23.f5 c2 24.fxe6 c1D 25.Texf7 Dd4+
26.Kh1 Dxf1+ 27.Txf1 Txf1+ 28.Lxf1
e3+ 29.Lg2 Da1+ 30.Dd1 Dxd1#
0-1

Puzzel 2:

Wit geeft mat in twee

opgave 2

Antwoord:

1.De3 Kxf6
[ 1…Kxd6 2.Db6# ]
2.Dh6#
1-0

Puzzel 3:

Hoe slaat zwart winnend terug op d7 ?

1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 f5 4.d4 e4
5.Lg5 Pf6 6.d5 exf3 7.dxc6 fxg2
8.cxd7+

opgave 3

Antwoord:

Pxd7 9.Lxd8
[ 9.Lxg2 Dxg5 ]
9…gxh1D

Puzzel 4:

Wit geeft mat in vier na 28. … Dxd5 ?

1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 Lxa6 6.Pc3 d6 7.Pf3 g6 8.g3
Lg7 9.h4 0-0 10.h5 Pxh5 11.Txh5
gxh5 12.Dc2 Pd7 13.Lg5 Pf6 14.Lg2
Tb8 15.0-0-0 Da5 16.Th1 Pxd5
17.Pxd5 Txb2 18.Pxe7+ Kh8
19.Dxh7+ Kxh7 20.Txh5+ Lh6
21.Txh6+ Kg7 22.Pf5+ Kg8 23.Lf6
Tc2+ 24.Kxc2 Dxa2+ 25.Lb2 Dc4+
26.Lc3 f6 27.Pg5 Te8 28.Ld5+

opgave 4

Antwoord:

Dxd5 29.Th8+ Kxh8 30.Lxf6+ Kg8
31.Ph6+ Kf8 32.Ph7#
1-0

Puzzel 5:

Wit geeft mat in vijf na 31. … Kg8

1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 Lxa6 6.Pc3 d6 7.Pf3 g6 8.g3
Lg7 9.h4 0-0 10.h5 Pbd7 11.hxg6
hxg6 12.Lh3 Te8 13.Dc2 Tb8 14.Le3
Pxd5 15.Dxg6 fxg6 16.Le6+ Kf8
17.Pxd5 Txb2 18.Pg5 Pf6 19.Pf4
Da5+ 20.Kf1 Lxe2+ 21.Kg1 Teb8
22.Lf7 Tb1+ 23.Kh2 Pg4+ 24.Kh3
Txh1+ 25.Txh1 Pxf2+ 26.Lxf2 Lg4+
27.Kxg4 Tb4 28.Kf3 Da3+ 29.Le3
Da8+ 30.Ld5 Da5 31.Pfe6+ Kg8

opgave 5

Antwoord:

32.Pc7+ e6 33.Lxe6+ Kf8 34.Ph7+
Ke7 35.Lg5+ Lf6 36.Lxf6#

opgave 5 1

1-0